Giới thiệu

SAMWA TEK MECHATRONIC CO., LTDCÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN SAMWA TEK

We always want to be your good partner, Your success is our success. Chúng tôi luôn muốn trở thành đối tác tốt của bạn,Thành công của bạn là thành công của chúng tôi.

 

ORGANNIZATIONAL CHART – SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

PERSONNEL ALLOCATION –PHÂN BỔ NHÂN SỰ

 

Translate »